OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD PIOSENKI TURYSTYCZNEJ, POEZJI ŚPIEWANEJ I SZTUK RÓŻNYCH

To już XXXV edycja! Procedura zgłoszenia i karta do pobrania dostępne są w zakładce REGULAMIN.

Głównym celem przeglądu jest promowanie i rozpowszechnianie piosenki turystycznej, literackiej, poetyckiej oraz autorskiej o wysokich walorach artystycznych, jak również stwarzanie możliwości do twórczych konfrontacji młodych talentów. Przegląd Piosenki Turystycznej Poezji Śpiewanej i Sztuk Różnych ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział uzdolnieni muzycznie amatorzy powyżej 15 roku życia: soliści oraz zespoły.

Logotyp Wrzosowiska