Sekcje - Zajęcia stałe

Główny nacisk w naszej działalności kładziemy na rozwijanie pasji i zainteresowań oraz wzmacnianie i rozszerzanie amatorskiego ruchu artystycznego. Systematycznie prowadzimy edukację wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Kontakt w sprawie kół i sekcji zainteresowań:

Ariadna Miernicka 
tel.: 77 480 25 58