R E G U L A M I N

XXXV Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Turystycznej, Poezji Śpiewanej i Sztuk Różnych "WRZOSOWISKO 2022 r."


ORGANIZATORZY:
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Kędzierzynie-Koźlu

ADRESY KONTAKTOWE:
Miejski Ośrodek Kultury
Dom Kultury „Chemik” al. Jana Pawła II 27, 47-220 K-Koźle
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.mok.com.pl/wrzosowisko

TERMIN KONKURSU: 24.09.2022 r., godz. 12.00

MIEJSCE KONKURSU: Dom Kultury „Koźle”, ul. Skarbowa 10

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Przegląd Recitali Piosenki Turystycznej, Poezji Śpiewanej i Sztuk Różnych ma charakter otwarty.
W konkursie mogą brać udział uzdolnieni muzycznie amatorzy w kategorii soliści oraz zespoły (powyżej 15 roku życia).
2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia z nagraniem utworów konkursowych w  formacie mp3 lub linkiem do platformy z nagraniem do dnia 12 września 2022 roku.
3. O zakwalifikowaniu się do konkursu decyduje komisja kwalifikacyjna. Informacje o decyzji komisji kwalifikacyjnej przedstawione będę na stronie festiwalowej.
4. Uczestnicy prezentują cztery przygotowane przez siebie utwory muzyczne. Łączny czas występu wynosi max. 25 minut. Mile widziane utwory autorskie.
5. Prezentowany materiał musi obejmować własny akompaniament, wyklucza się stosowanie półplaybacków.

 1. Nie dopuszcza się udziału jednej osoby w kilku zespołach.
  7. Zgłaszający są zobowiązani do przekazania niezbędnych dokumentów tj.
  a) wypełnionej karty uczestnictwa,
  b) tekstów utworów w jednym dokumencie
  na adres:

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w terminie do 12 września 2022 r.
JURY:
Prezentowane utwory zostaną wysłuchane i ocenione przez Jury, które przyzna przewidziane nagrody finansowe oraz zakwalifikuje jednego z laureatów Przeglądu do Finału 55. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie.

NAGRODY:

 1. Dla zdobywców 1, 2 i 3 miejsca w konkursie „Wrzosowiska” przewidziane są nagrody finansowe. Pula nagród wynosi 6000 zł.
  ZASADY ORGANIZACYJNE:
  1. Uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają do Kędzierzyna-Koźla na własny koszt.
  2. Organizatorzy zapewniają profesjonalną obsługę techniczną (nagłośnienie, oświetlenie),
 2. Wykonawcy zakwalifikowani do konkursu będą mieli możliwość skorzystania z perkusji oraz pianina, prosimy nie zabierać swoich (jedynie blachy i werbel).

Udzielenie licencji dla Organizatorów do bezpłatnego korzystania z zarejestrowanych artystycznych wykonań utworów

 1. Zespół w składzie określonym w druku zgłoszenia (zwany dalej ARTYSTĄ-WYKONAWCĄ) udziela Organizatorom „Wrzosowiska”: nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji do korzystania z artystycznych wykonań utworów zarejestrowanych w formie audio i wideo podczas koncertu, który odbędzie się w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Turystycznej Poezji Śpiewanej i Sztuk Różnych „Wrzosowisko”.
 2. Artysta-Wykonawca oświadcza, że prawa do artystycznych wykonań utworów nie są ograniczone w żaden sposób mogący utrudnić lub uniemożliwić udzielenie licencji.
 3. Artysta-Wykonawca udziela licencji na określonych polach eksploatacji:
 • utrwalania,
 • publicznego odtwarzania,
 • nadawania za pośrednictwem stacji naziemnej (przewodowej lub bezprzewodowej) oraz satelitarnej,
 • transmisji i retransmisji w Internecie,
 • zwielokrotniania, publikowania oraz rozpowszechniania nagrań zarejestrowanych podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Turystycznej Poezji Śpiewanej i Sztuk Różnych „Wrzosowisko” : przez Organizatora,
 • udostępnianie nagrań zarejestrowanych podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Turystycznej Poezji Śpiewanej i Sztuk Różnych „Wrzosowisko”: innym osobom fizycznym, prawnym oraz mediom w kraju i za granicą,
 1. Organizatorzy nie mają obowiązku publikacji zarejestrowanych wykonań utworów. Materiał audiowizualny zarejestrowany podczas koncertów jest wyłączną własnością Organizatorów. Organizatorzy mogą upoważnić inną osobę do korzystania z artystycznych wykonań utworów w zakresie udzielonej im licencji.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Artyści uczestniczący w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu, promocją przeglądu oraz marek sponsorów i partnerów wydarzenia. Administratorem danych osobowych oraz podmiotem zarządzającym danymi jest Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczy danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. Artyści nie są zobowiązani do ich podania. Niepodanie danych uniemożliwi jednak Administratorowi nawiązanie współpracy. Dane będą przechowywane przez okres uprawniający do zgłaszania roszczeń, w związku ze współpracą stron.

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje zgodnie z RODO: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania i uzupełnienia swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania tylko w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; prawo do uzyskania informacji oraz prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);


DO POBRANIA:
Pobierz kartę zgłoszenia