Grupa śpiewających dorosłych, zrzeszonych pod nazwą "Sokoły", założona przez Wiesława Kwintę. Od wielu lat ćwiczy głównie repertuar
o charakterze biesiadnym i ludowym.
Swoje umiejętności prezentując podczas imprez kulturalnych na terenie miasta.

Obecnie zajęcia prowadzi Dariusz Czarny.

Zespół Śpiewaczy „Sokoły”, instruktor: Dariusz Czarny

Zapisy, zajęcia organizacyjne: 8.09.2021, godz. 13.00