Grupowe zajęcia artystyczne w dziedzinie plastyki dla dzieci i młodzieży. Ich celem jest rozwijanie wszechstronnych uzdolnień oraz poznanie i doskonalenie różnych technik plastycznych. Uczestnicy wykonują prace malarskie (temperą, plakatówką, gwaszem, farbami olejnymi), z gliny i masy solnej. Tworzą formy przestrzenne z bibuły, kartki świąteczne. Tematyka zajęć jest różnorodna, najczęściej związana z porami roku, krajobrazem, martwą naturą, czy ekologią. Uczestnicy sekcji mają okazję rozwinąć swoją wyobraźnię oraz umiejętności manualne. Prace prezentowane są na wystawach oraz biorą udział w konkursach.
Sekcja ma wieloletnią tradycję, a wielu jej uczestników kontynuowało dalsze kształcenie w tej dziedzinie w liceach plastycznych czy studiach kierunkowych.

Dla kogo?
Dzieci od lat 7 i młodzież

Sekcja plastyczna,
instruktor: Anna Florczak

zajęcia: środy, czwartki od 16.30 - 18.30